Akupunktur mod hjernerystelse

Hjernerystelse, hvad er det?

Hjernerystelser rammer mindst 25.000 danskere om året. I de fleste tilfælde forsvinder symptomerne gradvist af sig selv uden behandling. For omkring 34% varer symptomerne dog stadig ved efter 3 måneder og kan i nogle tilfælde stå på i et par år. Her kan du læse mere om hjernerystelse.

Hvordan føles det at have hjernerystelse?

En hjernerystelse kan gøre det svært at have et almindeligt liv og gøre de ting, vi normalt tager for givet, mens der stadig er symptomer eller senfølger. Noget så simpelt som at købe ind kan lige pludseligt være umuligt. Søvnen kan være påvirket. Hovedpine og kvalme kan være en del af hverdagen. Skærmarbejde eller skærmtid kan være for krævende.

De hyppigste symptomer efter en hjernerystelse

  • Koncentrationen kan være påvirket.
  • Træthed og mental tåge kan fylde meget.
  • Lys og lyde kan genere.
  • Sociale sammenkomster kan være uoverskuelige.
  • Alt det, der kræver eller stimulerer hjernen, kan være for meget at håndtere og kan føre til forværring af symptomerne.

Symptomerne kan vare ved i uger til måneder, og i den fase er tid, ro og tålmodighed meget vigtige. Hvis man bekymrer sig eller stresser over situationen, kan det yderligere pirre til og forværre symptomerne.

Akupunktur mod hjernerystelse

Der findes flere studier, der indikerer, at akupunktur har en positiv effekt på hjernerystelse. Studierne er små og kræver yderligere validering, og de kan derfor ikke generaliseres. Blandt andet viser et studie, at akupunktur stimulerer BDNF (brain-derived neurotrophic factor), der fremskynder heling efter hjernerystelser.

En anden faktor, der muligvis kan spille en rolle i lindring af symptomer, er akupunkturens evne til at mindske inflammation, da der ved hjernerystelser opstår der inflammation i hjernen. Læs mere om hvilken effekt akupunktur har på hjernerystelse på den engelske side her.

Erfaring fra klinikken viser, at akupunktur mod hjernerystelse kan afhjælpe senfølgerne og fremskynde heling. Ved behandling af hjernerystelser, arbejder PUNKT & PRIKKE akupunktur altid med en kombination af øreakupunktur og kropsakupunktur. Det har vist sig i klinikken, at symptomer på hjernerystelse hurtigst lindres ved brug denne kombination.

Øreakupunktur er et mikro-system, hvor hele kroppen og dermed også hjernen er repræsenteret på øret. Udvalgte punkter, der repræsenterer hjernen på øret, indgår i behandlingen af hjernerystelser.

Hjernerystelse behandling

Kinesisk medicin bygger på en anden kropsforståelse end den vestlig medicinske forståelse. I kinesisk medicin og dermed akupunktur ses krop og sundhed mere holistisk, og man behandler meridianer – en slags energibaner – der løber gennem kroppen. Det er en fordel ved behandling af hjernerystelser, da de forgreninger af meridianer, der løber ind i hjernen kan behandles et andet sted på kroppen.

Det interessante er, at man kan måle akupunkturpunkter med et elektrisk apparat, da der er lavere modstand i akupunkturpunkter. Så selvom punkterne ikke kan ses, kan de måles.

Har du spørgsmål til behandling af hjernerystelse, er du meget velkommen til at kontakte klinikken på info@punkt-prikke.dk eller 30622814.

Læs Anne Sophies historie

Nogle uger efter fødslen af mit andet barn, fik jeg en hjernerystelse, da jeg slog baghovedet op i et skab. Et liv med to små børn gjorde det nærmest umuligt at få den nødvendige ro til at restituere, og i flere måneder kæmpede jeg med senfølger såsom svimmelhed, kvalme, uklarhed i hovedet, lyd- og lysfølsomhed og koncentrationsbesvær. Jeg havde søgt forskellige former for behandling, men det var først da jeg startede i akupunkturbehandling hos Lisa, at jeg for alvor kunne mærke en bedring.

Lisa skaber trygge rammer, og hun udstråler stor passion, faglighed og erfaring. Udover selve behandlingen, har jeg også haft glæde af hendes rådgivning om bl.a. kost og familieliv. Mine symptomer er ikke helt forsvundet, men der er flere og flere gode dage. Jeg kan klart anbefale andre med senfølger efter hjernerystelse at starte et forløb hos Lisa.

Anne Sophie, 33 år