Hvad er akupunktur?

Akupunktur er en 5.000 år gammel behandlingsform, der tager udgangspunkt i et helhedssyn på krop og sjæl. Kroppen forstås energetisk, og ubalancer opstår

  • når det frie flow af energi i kroppen er hæmmet
  • der er for lidt energi – og dermed træthed / tunghed eller for lidt næring til et område
  • der er for meget gang i kroppen – som for eksempel ved stress, hvor det kan være svært at finde ro.

Ved hjælp af akupunktur stimuleres kroppen til at finde tilbage til en balanceret – og dermed sygdomsfri – tilstand. Akupunktur genopretter det normale energiflow og genetablerer dermed fysisk velvære og psykisk ro og overskud ved at skabe balance i hormonerne, forbedre søvn, mindske smerter og styrke immunforsvaret.

Her kan du finde en liste over de behandlinger, du kan få hos PUNKT & PRIKKE.

Hvordan foregår akupunktur?

Et behandlingsforløb indledes ved at der bliver stillet en akupunkturdiagnose med udgangspunkt i traditionel kinesisk diagnostik og din fremstilling af problemet. På den baggrund aftales der et forløb med regelmæssige behandlinger.

Der anvendes både kropsakupunktur, øreakupunktur, lys- og frekvenspåvirkning til behandling af akupunkturpunkter. Ofte kombineres de forskellige metoder, da det giver det bedste resultat ved mange ubalancer. Nålene sættes ofte et andet sted på kroppen end der, hvor problemet viser sig. Det skyldes, at meridianforløb strækker sig over hele kroppen, og de mest effektive punkter kan have en anden placering. For eksempel anvendes ofte punkter i fødderne sammen med punkter på hovedet ved hovedpine og nakkespændinger.

Fakta

  • WHO har udarbejdet en liste over sygdomme, der med fordel kan behandles med akupunktur. Læs mere på WHO.
  • Akupunktur har de seneste år vundet indpas i sundhedsvæsnet, og tilbydes bl.a. på hospitalsafdelinger, herunder på fødegangen, i opvågningen efter operation, i psykiatrien, hos nogle privatpraktiserende læger, tandlæger og fysioterapeuter. Akupunktur dækkes af sundhedsforsikringerne.
  • Der er en lavere elektrisk modstand i akupunkturpunkter, hvilket gør, at punkterne kan måles med passende måleudstyr.