Vagusnerven stimulering

Hvad er Vagusnerve?

Vagus nerven spiller en central rolle i vores nervesystem, da den forgrener sig til de fleste indre organer og påvirker vores puls, blodtryk, humør, immunforsvar og fordøjelse. Den kontrollerer det parasympatiske nervesystem, som blandt andet bliver aktiveret, når vi slapper af og der sker en nedregulering af aktivitet, puls og blodtryk.

En velfungerende vagus nerve er afgørende for vores sundhed. Er vagus nerven klemt, for slap eller spændt, fungerer kommunikationen mellem krop og hjerne ikke optimalt, og op- og nedregulering af puls, humør, fordøjelse osv. bliver påvirket. For eksempel sender vagus nerven anti-inflammatoriske signaler til kroppen, hvis den er velfungerende. Disse signaler mangler ved nedsat funktion af vagusnerven og kan føre til øget inflammation.

Vagus nerven står for kommunikationen mellem hjerne og fordøjelse, og spiller dermed en vigtig rolle i en velfungerende fordøjelse via ”gut-brain-axis” (mave-hjerne-aksen). Det forklarer hvorfor sammensætningen af tarmbakterierne har indflydelse på vores humør. En god tarmflora har således vist sig at have en positiv indvirkning på psykiske problemer, da gode tarmbakterier påvirker vagusnervens aktivitet. Læs mere her.

Vagusnervestimulering

Yderligere forskning peger på, at vagusnervestimulering har en positiv effekt på depression, stress, angst, PTSD, inflammatoriske tarmlidelser og en lang række andre lidelser. Vagus nerve behandling påvirker nervesystemet og de indre organer meget bredt og kan derfor bruges til mange forskellige lidelser og tilstande. Én af måderne at påvirke vagus nerven på er via øret og det er blandt andet den metode, PUNKT & PRIKKE akupunktur gør brug af. Læs mere om behandlingen forneden

Modpolen til det parasympatiske nervesystem er det sympatiske nervesystem. Det sympatiske nervesystem bliver blandt andet aktiveret ved fysisk belastning, angst og stress eller når vi hele tiden er ”på”. Når det sympatiske nervesystem er aktiveret, bliver kroppen sat i beredskab til at håndtere udfordringer og belastninger. Kroppen sættes i fight or flight mode. Puls og blodtryk stiger, og der bliver sendt mere blod rundt til lunger, hjerte og muskler for at kunne yde optimalt. At kroppen kan opregulere er en vigtig oprindelig overlevelsesmekanisme, der også i det moderne liv er en fordel, når der skal performes. Men hvis vi konstant aktiverer vores sympatiske nervesystem, mangler den opbyggende fase, hvor det parasympatiske nervesystem nedregulerer til afslapning og restitution.

Vagus nerve behandling

Stimulering af vagusnerven foregår i øret uden nåle, men med en blid strømimpuls, der føles som en let summen. Der er ingen smerte eller ubehag forbundet med behandlingen. Vagus nerve behandlingen tager 30 minutter. Ofte kombineres vagusnervestimulering med akupunktur, men det er ikke et must. Vagusnerve behandling giver i sig selv en bedring, men den bedste effekt opnås i kombination med akupunktur, da akupunktur også påvirker vagusnerven og yderligere kan være med til at regulere de problemstillinger, du ønsker behandling for.