Posturologi mod smerter og skævheder

Posturologi er en effektiv behandlingsform til smerter, skævheder og forstyrrelser i bevægeapparatet. Behandlingsformen tager udgangspunkt i musklernes tonus/spænding og kropsholdningen, som er et resultat af et komplekst neurologisk samspil, hvor informationer fra kroppens trykreceptorer integreres til et hele. De toniske muskler kan ikke behandles via massage, da de neurologiske styresystemer ikke påvirkes ved at få en muskel til at slappe af. Musklen vil derfor igen være spændt kort tid efter massage.

Hvordan fungerer posturologi?

Posturologi regulerer de neurologiske styresystemer, så der opstår en ensartet tonus i musklerne. Rygsøjlen og led bliver aflastet, da de efter posturologisk behandling ikke længere er udsat for et konstant træk fra ensidigt for stramme muskler. Omkring 80 % af smerter stammer ifølge posturologisk teori fra en ulige muskeltonus i højre og venstre side af kroppen, der trækker i led og knogler og dermed giver en konstant irritation og overbelastning. Det fører til skrævheder og asymmetrier og kan både give muskel- og ledsmerter. For at udligne muskeltonus anvendes øreakupunktur.